WARSZTATY / Marcin Kołacz – Jak stosować grywalizację?

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE i WARSZTATY 16:30

W trakcie warsztatu uczestnicy w praktyczny sposób zapoznają się z zastosowaniem grywalizacji na zajęciach edukacyjnych. Każdy z nich skonstruuje własną grę do zastosowania na swoim przedmiocie. Tematycznie gra będzie obejmowała pojedyncze zagadnienie edukacyjne, wybrane i opracowane na potrzeby grywalizacji według zasad tworzenia rozgrywki. Czas trwania zajęć – 2 godziny zegarowe UWAGA: Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.