WARSZTATY / Magdalena Łukasiak – “SODA w KLASIE” – o tym jak ważna jest Swoboda, Odwaga, Działanie i Aktywność, w rozwijaniu kompetencji przyszłości

18 listopada / ZAWODY PRZYSZŁOŚCI i WARSZTATY 18 listopada 15:00

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak można wykorzystać przestrzeń szkolną i klasową do tego, aby tworzyć ciekawe zajęcia, które umożliwią efektywną naukę. Poznają sposoby na rozwijanie motywacji wewnętrznej, wzmacnianie decyzyjności uczniów, rozwijanie świadomości planowania i zarządzania czasem oraz samodzielności w działaniu. Bedzie to okazja do tego, aby zdobytą wiedzę odnieść bezpośrednio do własnej praktyki szkolnej oraz pozwoli to zaplanować kształcenie kompetencji kluczowych w pracy wychowawczej.

UWAGA:

Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji.

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.