WARSZTATY / K. Sirak i M. Zaremba – Cyfrowo o emocjach

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE i WARSZTATY 16:30

Cyfrowo o emocjach. Jak kształtować kompetencje emocjonalno-społeczne za pomocą narzędzi multimedialnych