WARSZTATY / Krzysztof Grabowski – Kreatywna lekcja z iPadem

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE i WARSZTATY 16:30

Każdy rodzi się pełen kreatywności, a jej pielęgnowanie i rozwijanie ma kluczowe znaczenie dla lepszego komunikowania pomysłów i rozwiązywania problemów. Dowiedz się, jak korzystając z rozwiązań Apple dla edukacji tworzyć angażujące zasoby edukacyjne, a poprzez pracę z muzyka, rysunkiem, fotografią i filmem kształtować i pobudzać kreatywność uczniów na każdej lekcji.