WARSZTAT / Dorota Madej, Cortland – Projektowanie i prototypowanie aplikacji, czyli jak zaplanować i przeprowadzić twórczy, interdyscyplinarny projekt (NIE tylko z dziedziny informatyki!)

17 listopada / KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI i WARSZTATY 17 listopada 15:00

Jak zachęcić uczniów do kreatywnego myślenia? Jak pracując zespołowo kształtować umiejętności myślenia analitycznego i innowacyjności? Dowiedz się jak możesz na swoim przedmiocie lub w domu z dziećmi stworzyć interdyscyplinarny projekt. Bazując na metodzie Design Thinking poznaj etapy procesu projektowego, aby pobudzić uczniów do generowania pomysłów, następnie ukierunkować ich pracę twórczą, a na koniec przetestować rozwiązanie, tworząc prototyp Waszej pierwszej aplikacji.

UWAGA:

Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji.

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.