WARSZTATY/ Anna Konarzewska – Rozwijanie kompetencji to nie czary, czyli pomysły na lekcje z narzędziami Design Thinking

19 listopada / WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI i WARSZTATY 19 listopada 15:00

W centrum Design Thinking jest człowiek. Istotą metody jest właściwie zdefiniowany problem oraz skoncentrowanie się na realnych potrzebach użytkownika. DT wspiera tworzenie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy poznają inspiracje, które pozwolą na wprowadzenie narzędzi DT do codziennej pracy z uczniami. DT wyzwala kreatywne i krytyczne myślenie – wspierając rozwijanie kompetencji XXI wieku.

UWAGA:

Organizator nie zapewnia udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji.

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.