Warsztaty / S. Wasiołka „Tradycyjnie i cyfrowo – współczesne metody nauczania”

16 listopada / BLOKI TEMATYCZNE i WARSZTATY II 15:15

Już wkrótce znajdziesz tu opis.