Mateusz Dyrda (SKALP) – Jak kształcić ludzi którzy staną na Marsie – analiza wyzwań edukacyjnych w dynamicznie zmieniającym się świecie

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE i Blok I: Innowacyjna szkoła 10:10

30 lat temu nie istniał Google, Amazon, Netflix ani Facebook. Zdobywanie informacji, zakupy, rozrywka i relacje między ludźmi nie tylko wyglądały zupełnie inaczej. Nikt nie spodziewał się nawet, jaki kierunek przyjmie rozwój technologii bez których dziś nie moglibyśmy funkcjonować. Żyjemy w erze w której z jednej strony doszło do znacznej demokratyzacji wiedzy, jest ona dostępna każdemu na wyciągnięcie smartfona. Jednocześnie pojawiło się mnóstwo zagrożeń wynikających z inflacji informacji – jesteśmy bombardowani wiadomościami, bodźcami, newsami z każdej strony. Jakie jest zatem miejsce nauczyciela i szkoły w tak trudnym środowisku informacyjnym? Podczas wykładu postaram się naszkicować kierunek który w mojej ocenie powinien zostać obrany przez instytucje edukacyjne.