Rozmowy Stolikowe / Piotr Drygas (Transfer HUB) / Innowacyjna szkoła (jak innowacje społeczne mogą wspierać młodzież i szkoły)

16 listopada / BLOKI TEMATYCZNE i WARSZTATY I 11:40

Zapraszamy na rozmowę nt. innowacji społecznych w obszarze edukacji z Piotrem Drygasem Specjalista ds. weryfikacji innowacji z TransferHUB (Warszawa).

Podczas rozmowy podejmiemy temat innowacji społecznych w obszarze edukacji. Przedstawimy ciekawe przykłady innowacji społecznych dotyczących edukacji, porozmawiamy o tym, jak innowacje społeczne projektować i wdrażać w szkołach. Będziemy opierać się na sprawdzonych i przetestowanych przykładach. Nie zabraknie przestrzeni na pytania od uczestników i uczestniczek rozmowy.

TransferHUB to inkubator mikro-innowacji społecznych, wspierający rozwiązania dla pracy przyszłości.

„Rozmowy stolikowe” polegają na swobodnej dyskusji uczestników i uczestniczek zainteresowanych konkretną tematyką z ekspertem lub ekspertką z danego obszaru. Rozmowę moderować będzie Anna Knoff ze Starter Edukacja. Na każdy stolik zaplanowaliśmy 30 minut czasu.