Warsztaty / G. Knitter „Jak wspierać uczniów i rodziców w sytuacjach kryzysowych?”

16 listopada / BLOKI TEMATYCZNE i WARSZTATY I 11:40

W trakcie warsztatu dowiemy się jak rozpoznać symptomy kryzysu u uczniów oraz jak prowadzić rozmowy z uczniem i rodzicem w trudnej sytuacji. Będzie to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń dot. sytuacji kryzysowych w realiach szkoły a także zebrania praktycznych wniosków co wspiera a co utrudnia radzenie sobie z kryzysami.