Richard Lucas – Nauczanie przedsiębiorczości musi się zmienić

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE i Blok II: Biznes i Edukacja 12:00

Wnioski wyciągnięte z 30 lat edukacji przedsiębiorczości w Polsce wskazują, że sposób, w jaki kształcimy, mentorujemy i wspieramy młodzież w zakresie przedsiębiorczości musi się zmienić. Studia przypadków z pracy z młodymi ludźmi i ich mentoringu.