Warsztaty / Z. Chmielewska i J. Gulczyńska „Jak rozbudzić ciekawość uczniów? Metoda pytań i doświadczeń w praktyce szkolnej”

16 listopada / BLOKI TEMATYCZNE i WARSZTATY II 15:15

Metoda pytań i doświadczeń to autorska metoda pracy z dziećmi Fundacji Uniwersytet Dzieci. Służy rozbudzaniu ciekawości poznawczej, kształtowaniu naukowego myślenia i rozwijaniu umiejętności skutecznego działania. Wiąże się ściśle z rozwijaniem u dzieci umiejętności społecznych: współpraca, podejmowanie decyzji, planowanie, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami itd. Na jej filarach można budować angażujące lekcje, także godziny wychowawcze. Podczas warsztatów uczestnicy: – przekonają się, jak skutecznie rozbudzić dziecięcą ciekawość, – zrozumieją istotę procesu badawczego, – poznają strukturę lekcji według metody pytań i doświadczeń, – poznają narzędzia i projekty wspierające nauczyciela w rozwijaniu pasji do nauki wśród uczniów. Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych.