Monika Popow, Magdalena Muszel – Jak widzisz swoją przyszłość? Nowe kompetencje i nowa praca w postrzeganiu młodzieży

18 listopada / ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 17:10

Prezentacja przedstawiać będzie wyniki badań porównawczych dotyczących nowych kompetencji oraz pracy w postrzeganiu młodzieży. Zapytałyśmy młodych ludzi z pierwszych klas szkół ponadpodstawowych oraz będących na pierwszym roku studiów, jak widzą wymagane teraz i w przyszłości kompetencje na rynku pracy, jak widzą swoją przyszłość i jakie w związku z tym decyzje edukacyjne podejmują. Czym według badanych jest sukces zawodowy? Jakie kompetencje i kwalifikacje będą, aby go osiągnąć, najbardziej potrzebne? To tylko kilka pytań, na które postaramy się odpowiedzieć w naszym wystąpieniu.