Rafał Lew Starowicz – Wdrażanie innowacji do szkół – rozwiązania branży EdTech

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE i Blok I: Innowacyjna szkoła 09:40

Zaprezentowane zostaną pomoce dydaktyczne EdTech dostępne dla szkół w kontekście realizacji programów, takich jak: Aktywna Tablica, Laboratoria Przyszłości i Krajowy Plan Odbudowy. Zostaną także omówione możliwości wsparcia w zakresie przygotowania metodycznego do ich wdrażania.