Dr Grzegorz D. Stunża „Dialog i sztuczna inteligencja: współczesne wyzwania edukacyjne.”

16 listopada / BLOKI TEMATYCZNE i Blok I: Nowe technologie 10:20

W erze technologicznego boomu Paulo Freire podkreślał ideę ucznia-nauczyciela i nauczyciela-ucznia, wskazując, że edukacja to proces, w którym każdy uczestnik i uczestniczka współtworzą edukacyjną przestrzeń. Krytyczne myślenie, współpraca i kreatywność stają się nieodzownymi umiejętnościami w obliczu ogromu dostępnych informacji. Równość dostępu do edukacji oraz uwzględnienie różnic w kapitałach kulturowym, społecznym i ekonomicznym jest kluczowa. W modelu edukacyjnym, w którym dialog i partnerstwo odgrywają centralną rolę, korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji nie tylko wymaga rozwijania kompetencji przyszłości, ale też przyczynia się do ich kształtowania. Odkrywamy potencjał współpracy, dialogu i innowacyjnych narzędzi w procesie kształtowania umiejętności krytyczno-twórczych, tworząc szansę na korzyści dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.