Barbara Kaczkowska, Zwolnieni z Teorii – Kompetencje 4K – perspektywa biznesu i perspektywa rozwoju

17 listopada / KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 18:10

Kompetencje miękkie są i będą ‘językiem angielskim’ na rynku pracy XXI wieku. W skład Kompetencji 4K wchodzi Krytyczne myślenie, Kreatywność, Kooperacja zespołowa oraz Komunikacja, których rozwój może być utrudniony w konwencjonalnym trybie edukacji u uczniów. Barbara Kaczkowska podczas swojego panelu przedstawi potrzeby biznesu oraz alternatywę dla edukatorów, którzy chcą się aktywnie zaangażować w rozwój swoich podopiecznych.