BLOK III: POST-UCZEŃ

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE 13:30

Post-uczniowie, czyli absolwenci i absolwentki, którzy wychodzą ze szkoły z wiedzą, postawami i często przekonaniami na swój temat. Zachęcamy do spojrzenia na uczniów i uczennice jako ludzi przebywających pewną drogę. Rolą szkoły jest dobre przygotowanie ich do tej podróży – wyposażenie w wiedzę, kompetencję i poczucie wsparcia i własnej wartości. Nauczyciele i nauczycielki stają na początku historii każdego bohatera i bohaterki. W tym bloku przyjrzymy się dalszym ich losom z różnych perspektyw. Wspólnie z prelegentami i prelegentkami poszukamy odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  • jak wspierać w młodych ludziach nastawienie na rozwój,
  • jak przygotować uczniów do wejścia na współczesny rynek pracy tak, aby wykorzystali pełnię swojego potencjału i umieli stawić czoło wyzwaniom, które stawia przed nimi przyszłość,
  • dlaczego potrzebujemy dialogu między różnymi szczeblami edukacji i jak go zbudować,
  • czy da się przenieść do szkoły metody pracy stosowane w najbardziej innowacyjnych firmach świata