BLOK II: BIZNES I EDUKACJA

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE 11:00

Szkoły i firmy mogą być dla siebie partnerami, którym przyświeca wspólny cel. W tym bloku tematycznym podpowiadamy szkołom, w jaki sposób mogą współpracować z biznesem oraz wykorzystać tę współpracę do wspierania młodzieży w zakresie przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. Sprawdzimy, w jakich działaniach szkoły mogą szukać inspiracji. Pokażemy realne korzyści ze spotkań nauczycieli i przedsiębiorców. Wspólnie z prelegentami i prelegentkami poszukamy odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  • jak budować relacje między edukacją i biznesem, aby jak najlepiej wspierać młodzież w rozwoju,
  • jak wydobywać z uczniów i uczennic drzemiący w nich potencjał i zapobiegać karierowym niepowodzeniom,
  • jak kształcić i wspierać młodzież w zakresie przedsiębiorczości.