Anna Supernat – Dlaczego potrzebujemy dialogu między różnymi szczeblami edukacji?

21 października / 3 BLOKI TEMATYCZNE i Blok III: Post-uczeń 13:30

Kim są dzisiejsi studenci i czy są odpowiednio przygotowani, żeby mierzyć się z wyzwaniami, które już za moment czekają ich na rynku pracy?   Pilnie potrzebujemy dialogu i współpracy między różnymi szczeblami edukacji. Na razie to my mamy wpływ na młodych ludzi, którzy przychodzą  nas słuchać na lekcjach i wykładach. Na razie to my możemy im pomagać i ich wspierać. Jednak już za moment bez naszej pomocy wejdą na rynek pracy, na którym nie ma taryfy ulgowej.  Podczas swojej prezentacji opowiem o doświadczeniach, jakie mamy ze Studentami realizującymi w Zakładzie Onkologii Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.