Zuzanna Chmielewska

Koordynatorka projektów edukacyjnych

Związana z Fundacją Uniwersytet Dzieci od 2017 roku. Tworzy scenariusze lekcji dla szkół podstawowych w oparciu o metodę pytań i doświadczeń. Współpracuje z naukowcami i specjalistami wielu dziedzin tworząc filmy edukacyjne dostępne na kanale YouTube Fundacji  oraz w serwisie www.wklasie.uniwersytetdzieci.pl Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

WARSZTATY Jak rozbudzić ciekawość uczniów? Metoda pytań i doświadczeń w praktyce szkolnej