Sebastian Wasiołka

Nauczyciel, trener i ekspert z zakresu Tik w edukacji

Ekspert w obszarach kształcenia na odległość, kodowania i programowania oraz wykorzystania narzędzi TIK w edukacji, prelegent podczas licznych konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów szkół, trener i szkoleniowiec firmy VULCAN. Przygodę z edukacją rozpoczął jako nauczyciel przedmiotów informatycznych. Współpracował z OKE i CKE przy tworzeniu pytań egzaminacyjnych. Współtworzył nową podstawę programową dla zawodu technik teleinformatyk. Nauczyciele mogą go spotkać podczas egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego.