Paweł Płoski

Paweł Płoski

psycholog, pracownik Fundacji Preaesterno, pracownik szkoły Mental Arts

Psycholog i absolwent Uniwersytetu SWPS ze specjalnością kliniczną i zdrowia. Współpracuje z Fundacją Praesterno w Warszawie, udzielając konsultacji psychologicznych dla młodzieży i dorosłych. Prowadzi własną praktykę w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Trójmieście (www.psycho-academy.pl). W swojej pracy najwięcej uwagi poświęca zaburzeniom eksternalizacyjnym – interesuje się opracowaniami badającymi związek między dobrostanem psychicznym i medytacją. Prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, psychologii twórczości, podstaw przedsiębiorczości, a także kognitywistyki dla młodzieży i dorosłych – przede wszystkim w placówce edukacyjnej Mental Arts, promując edukację alternatywną. Współtworzył pakiety materiałów i programy do rozwijania kompetencji na zmiennym rynku pracy – dla dzieci, młodzieży, ich opiekunów, a także dorosłych, będąc częścią Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.