Monika Popow prelegentka

Monika Popow

Badaczka społeczna oraz badaczka kultur

Stale współpracuje z instytucjami badawczymi w kraju i za granicą (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Edukacyjnych, Europejskie Centrum Solidarności, instytucje kultury oraz sztuki, organizacje pozarządowe). Doktor nauk społecznych (doktorat „Wizerunki polskości w podręcznikach języka polskiego w gimnazjum. Krytyczna analiza dyskursu” obroniony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego). Laureatka Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (2019), nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016) oraz stypendystka Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (2012). Zrealizowała – między innymi – następujące projekty badawcze: „Wybaczyć” (2020), „Czym jest solidarność 2019” (2019-2020; wspólnie z Anną Domańską) oraz „Proces uczenia się w doświadczeniu imigrantów” (2014-2019; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Koordynatorka ds. rozwoju społeczno-gospodarczego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.