Marta Zaremba

Polonistka, redaktorka, współautorka edukacyjnych programów multimedialnych.

Przez 10 lat uczyła w szkole podstawowej i gimnazjum, od blisko 20 lat pracuje w edukacyjnych wydawnictwach interaktywnych. W Nowej Erze współtworzy koncepcje programów cyfrowych i czuwa nad ich realizacją, odpowiada za poprawność merytoryczną. Specjalizuje się w obszarze rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, posiada wiedzę z zakresu bajkoterapii, pisze dla dzieci książki o emocjach. Uważa, że do „cyfrowych tubylców” warto mówić ich językiemJ