Katarzyna Sirak

Pedagog, terapeutka, menadżer tworzący edukacyjne programy multimedialne

Pedagog specjalny i terapeutka z ponad 20-letnim stażem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przez 10 lat kierowała szkołą, w której funkcjonowały klasy integracyjne, dostępne dla dzieci o różnej specyfice i różnych możliwościach rozwojowych, także tych szczególnie uzdolnionych. Współautorka podręczników do edukacji wczesnoszkolnej oraz autorka publikacji metodycznych dotyczących pracy terapeutycznej. Obecnie pełni funkcję product ownera, tworzy nowoczesne rozwiązania multimedialne dla uczniów, a także odpowiada za treści merytoryczne programów cyfrowych wydawnictwa Nowa Era. W mojej działalności stara się skutecznie łączyć praktykę – doświadczenie zdobyte w pracy z dziećmi – z wiedzą teoretyczną. Uważa, że nowoczesne technologie stosowane w pracy terapeutycznej są nie tylko dobrą motywacją dla dziecka, lecz także doskonałym narzędziem dla nauczyciela – otwartego i poszukującego nowych rozwiązań w swojej pracy.