Katarzyna Gęba

Moderatorka Debaty

10Gdańszczanka, absolwenta filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a ostatnio psychologii przywództwa na Uniwersytecie SWPS. Od początku kariery zawodowej związana z rożnymi obszarami edukacji. Były pracownik samorządowy Wydziału Edukacji UM w Gdańsku, gdzie przygotowywała analizy problemowe dla potrzeb Gdańskiej Rady Oświatowej. Przez kilka lat współpracowała z Ateneum, prowadząc zajęcia z zakresu zarzadzania jakością edukacji oraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie koncepcji modernizacji systemu doskonalenia nauczycieli. Współautorka inicjatyw i projektów adresowanych do uczniów i nauczycieli, w tym:

Zwolenniczka filozofii doskonalenia KAIZEN, myśli korczakowskiej i edukacji ekspedycyjnej. Mama dwóch córek, obecnie przewodnicząca Rady Rodziców XIX LO w Gdańsku.