Joanna Gulczyńska

Dyrektorka programu Uniwersytet Dzieci w Klasie

Z Fundacją Uniwersytet Dzieci związana od 2011 roku. Zarządzała olsztyńskim oddziałem Uniwersytetu Dzieci. Obecnie współtworzy strategię programu Uniwersytet Dzieci w Klasie i upowszechnia ideę pracy metodą pytań i doświadczeń. Kieruje pracami merytoryczno-metodycznymi nad scenariuszami lekcji dla szkół podstawowych, a także buduje i realizuje programy szkoleniowe dla nauczycieli.

WARSZTATY Jak rozbudzić ciekawość uczniów? Metoda pytań i doświadczeń w praktyce szkolnej