Grażyna Knitter

Couch, Trener

Trenerka rozwoju zawodowego – Centrum Nowoczesnej Edukacji, Politechnika Gdańska, akredytowany coach i trener, doradca zawodowy, mediator.

30. letni staż pracy zawodowej na różnych stanowiskach: dyrektor, kierownik oddziału, kierownik działu, trener, coach, doradca zawodowy, mediator, wykładowca, specjalista, dziennikarz.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej – Studium Treningu Kadry Kierowniczo-Menedżerskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – Akademia Trenera, Akademia Coachingu, Public Relations i Marketing Partnerski, Agencji Rozwoju Gospodarczego – Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dedykowanych biznesowi, edukacji, administracji publicznej i organizacjom pozarządowym.

Coach z akredytacją Vocational Competence Certificate (VCC), absolwentka studiów podyplomowych Akademia Coachingu WSB oraz Coachingu grupowego Grupy TROP.

WARSZTATY Jak wspierać uczniów i rodziców w sytuacjach kryzysowych?