Dr hab. Joanna Mytnik

prof. uczelni, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej

Biolożka, projektantka ekosystemów uczenia się w oparciu o najnowsze wyniki badań neuronaukowych, posiada ponad 25 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej i trenerskiej. Celem jej działań jest zmiana sposobu myślenia o roli nauczyciela i przebudowa obecnego systemu edukacyjnego. Kluczowe obszary eksperckie: zmiana w edukacji, neuronauki, gamifikacja, active learning, nowe technologie, AI w edukacji, ocenianie bez stopni. Projektuje i wdraża niestandardowe metody i narzędzia, m.in. budując fabularne systemy motywacyjne (gamifikację od 2013), prowadzi wykłady i szkolenia z wykorzystania AI w edukacji oraz roli stopni w szkole. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” (od 2014), ekspertką w międzynarodowym projekcie „INDOPED – aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016). Laureatka nagrody „Nauczyciel Roku” im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2019). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice Gdańskiej (cne.pg.edu.pl), dwukrotnie nagrodzona nagrodą Rektora Politechniki Gdańskiej za wybitne osiągnięcie organizacyjne (2021, 2022). www.joannamytnik.com

PRELEKCJA Zmieniająca się rola nauczyciela w zmieniającym się świecie