Anna Dukowska

Anna Dukowska

Doradczyni zawodowa, konsultantka ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Sopocie, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy.

Od 2006 roku prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i określanie potencjału zatrudnieniowego, bilansuje kompetencje, wskazuje mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego w systemie szkolnym. Jej pasją jest odkrywanie świata zawodów i łączenie edukacji z biznesem. Współautorka Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego „Przystanek Praca”. Związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Biurem Karier Uniwersytetu SWPS. We współpracy z Inkubatorem STARTER realizuje szkolenia projekty ukierunkowane na łączenie edukacji z biznesem min. “NOW Zawodowe Wyzwania Nowej Generacji”, AZYMUT Certyfikacja Przedsiębiorczych Nauczycieli/ek; jest współautorką i realizatorką programu mentoringowego w ramach Projektu „Kobiety Też Budują Statki”. „Po godzinach” współtworzy Fundację Nasza Przestrzeń.