Alicja Gęba

Moderatorka Konferencji

Wiceprzewodnicząca samorządu uczniowskiego XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mowky. Miłośniczka wszystkiego co wiąże  się ze słowem sztuka, od malowania i szycia do filmów i śpiewu. Angażuję się w projekty ekologiczne i wymiany uczniowskie z programu Erasmus+.