Polska Agencja Kosmiczna (POLSA)

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

POLSA prowadzi również działania związane z informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.

Z myślą o rozwoju kadr dla sektora kosmicznego POLSA realizuje działania i projekty edukacyjne, skierowane do różnego rodzaju odbiorców. Poprzez warsztaty i prelekcje stara się informować, że w polskim sektorze kosmicznym potrzebni są inżynierowie, programiści, kierownicy projektów, osoby od zakupów i zamówień. Agencja stara się informować o możliwościach budowy swoich kompetencji, ścieżkach edukacyjnych i rozwoju, bo sektor kosmiczny to złożony system, gdzie potrzebnych jest wielu ciekawych (wszech)świata ludzi. Projektowanie mechanizmów i elektroniki, modułów komunikacyjnych i tworzenie oprogramowania do komputerów pokładowych oraz wykorzystującego zdjęcia satelitarne, tworzenie satelitów, instrumentów badawczych i rakiet sondujących – to wszystko czeka na talenty w sektorze kosmicznym.

Strona internetowa: https://polsa.gov.pl/

Profil Facebook: https://www.facebook.com/PolskaAgencjaKosmicznaPOLSA

Profil Linkedin: https://pl.linkedin.com/company/polska-agencja-kosmiczna

Profil Twitter: https://twitter.com/polsa_gov_pl

Dane adresowe:
Polska Agencja Kosmiczna
ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C)
80-172 Gdańsk
tel. +48 58 500 87 60
mail: sekretariat@polsa.gov.pl

Dowiedz się więcej - odwiedź stronę partnera: https://polsa.gov.pl/