Wystąpienie Zwycięzcy Konkursu #edu2day

15 listopada i Blok II: inspiracyjny 13:00

Nie ma szkoły bez głosu młodych – oto hasło przewodnie tegorocznej edycji projektu. Ci sami młodzi odpowiadają za naszą przyszłość, dlatego już teraz chcemy usłyszeć ich perspektywę i pomysły, które mogą zaistnieć, jeśli tylko będą mogły wybrzmieć. Pomiędzy młodymi ludźmi a nauczycielkami i nauczycielami stawiamy znak równości, podkreślając odpowiedzialność oraz współpracę. Po obu stronach. Więcej: www.bezee.pl/edu2day.