Warsztaty popołudniowe

15 listopada 16:00

Pięć równolegle prowadzonych warsztatów. Szczegóły zostaną podane 30 września. UWAGA: Organizator nie zapewnie udziału w warsztatach dla wszystkich osób biorących udział w Konferencji. O przyjęciu na warsztata decyduje kolejność zgłoszeń.