Krzysztof Zajączkowski, Od dezintegracji do integracji: nadawanie sensu dzięki edukacji.

15 listopada i Blok I: metodologiczny 9:30

Krzysztof Zajączkowski przyjrzy się temu, jak edukacja, która została odseperowana od znaczenia i sensu, może się zmienić dzięki wykorzystywaniu doświadczenia swobodnej zabawy na zewnątrz, zaangażowaniu sztuk, rzemiosła oraz podejścia projektowego. Poruszone zostaną również zagadnienia integralności edukacji (ang. ‚integrity, wholeness and totality’).