Dorota Brzezińska, Wyłącz ego. Zrozum drugiego. Jak być w dialogu?

15 listopada i Blok III: społeczny 14:40

Wyłączamy ego. Włączamy pokorę. Wyłączamy ocenianie. Włączamy słuchanie. Na czym polega bycie w dialogu? Czy wymaga super mocy i rezygnacji z własnego zdania? Czy dzięki dialogowi dojdziemy do zgody i osiągnięcia wspólnego języka?