Anna Żórawska i Robert Więckowski, Edukacja wszystkimi zmysłami

15 listopada i Blok III: społeczny 14:15

Wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, które zmysły możemy, a które nawet powinniśmy częściej wykorzystywać podczas pracy z dziećmi i młodzieżą? Jak przygotować zajęcia, by były one atrakcyjne i dostępne dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnością? Jak zaprogramować pracę, by uczniowie i uczennice czuli się włączeni na każdym etapie w proponowane ćwiczenia i wykłady? W czasie wystąpienia przedstawimy propozycje warsztatów oraz narzędzi, które można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami. Wskażemy od razu rozwiązania, które, przyczyniając się do inkluzji uczniów niewidomych, niesłyszących czy niepełnosprawnych ruchowo,  służą także osobom pełnosprawnym. Powiemy wreszcie o roli empatii, bez której nie ma szans mówić o edukacji wrażliwej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Wystąpienie będzie prezentacją profitów, które przynoszą narzędzia zwiększające dostępność grupom szkolnym bez względu na obecność w grupie dzieci z niepełnosprawnością.