Robert Więckowski

Fundacja Kultury bez Barier

Dziennikarz, doktorant kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, związany z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-społecznym i UKSW, badacz literatury polskiej i dyskursu memorialnego w kontekście przeszłości polsko-żydowskiej, badacz literatury popularnej oraz, obserwowanych w literaturze i w zachowaniach społecznych,  przejawów dialogu międzykulturowego, teoretyk audiodeskrypcji tworzonej do dzieł plastycznych, współautor „Zasad tworzenia audiodeskrypcji”, od 2009 roku konsultant skryptów AD przygotowywanych do filmów, spektakli teatralnych i wystaw muzealnych, trener prowadzący warsztaty z obsługi widza z niepełnosprawnością w instytucjach kultury i z tworzenia audiodeskrypcji.