Dorota Brzezińska

Europejskie Centrum Solidarności

Edukatorka, pedagożka i psycholożka. Od 2009 roku współtworzy i koordynuje projekty społeczne i edukacyjne w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych w Trójmieście. Zajmuje się tematyką równości, edukacji międzykulturowej oraz integracji społecznej i kulturowej. Prowadzi warsztaty edukacyjne i zajęcia akademickie, w których kładzie nacisk na docenianie różnorodności, zapobieganie konfliktom, rozwijanie świadomości własnych potrzeb i emocji oraz wzmacnianie relacji wolnych od uprzedzeń. Jest facylitatorką dialogu, czyli ułatwia skonfliktowanym grupom i środowiskom wzajemne usłyszenie (się)i zrozumienie. Pracuje w Dziale Projektów Obywatelskich w Europejskim Centrum Solidarności.