Anna Dukowska

PatrzWORK

Doradczyni zawodowa, Konsultantka Powiatowa ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Sopocie, trenerka, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy. Wykształcenie: mgr filozofii/ Uniwersytet im. M Kopernika w Toruniu, Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe Uniwersytet Gdański, Szkoła Trenerska Grupa TROP  Rekrutacja  i Selekcja Wyższa Szkoła im. L. Kożmińskiego. Systematycznie podnosi kwalifikacje na szkoleniach/warsztatach/konferencjach  z metod doradztwa zawodowego i rynku pracy. Od 2006 roku prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i dookreślanie potencjału zatrudnieniowego, bilansuje kompetencje, wskazuje mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego  w systemie szkolnym. Jej pasją jest odkrywanie świata zawodów i łączenie edukacji z biznesem. Obecnie jest związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Biurem Karier Uniwersytetu SWPS. Wraz z co-trenerką Agnieszką Marusiak , jest współinicjatorką doradztwa zawodowego z wykorzystaniem eksperckiej superwizji. Model ten budują w ofercie PatrzWORK – edukacja dla rekrutacji, który uznają za innowacyjne podejście do procesu doradczego. Otwartość, rozwój, świeże spojrzenie i opieranie się na pozytywach to jej zdaniem klucz do sukcesu w pracy z drugim człowiekiem.