Agnieszka Marusiak

PatrzWORK

Doradca zawodowy, pedagog w specjalności edukacja ustawiczna, edukatorka zajmująca się wsparciem uczniów i nauczycieli w odkrywaniu potrzeb i wyzwań rynku pracy. Absolwentka Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu na kierunkach: pedagogika oraz doradztwo personalne i organizacyjne. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz Public Relations. Uczestniczka wielu szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i metod rekrutacyjnych. Ukończyła dwustopniowe szkolenie dramy stosowanej, którą z pasją wykorzystuje w swojej bieżącej pracy i projektach. Certyfikowana w zakresie stosowania testów i narzędzi: Extended DISC i MAPP Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w poradnictwie zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Pracowała w projektach outplacementowych, międzyuczelnianym biurze karier oraz firmach konsultingowych w obszarze szkoleń i HR. Obecnie pracuje w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku, gdzie z energią odnajduje się w roli doradcy zawodowego, a jednocześnie integratora podmiotów obszaru edukacji i rynku pracy. Rozwój metod pracy z młodzieżą, świeże spojrzenie na potrzeby szkół, inspirowanie i pobudzanie kreatywnych postaw wśród nauczycieli i uczniów – to priorytety, które stawia przed sobą w bieżącej pracy. Wraz z co-trenerką Anną Dukowską, jest współinicjatorką doradztwa zawodowego z wykorzystaniem eksperckiej superwizji. Model ten budują w ofercie PatrzWORK – edukacja dla rekrutacji, który uznają za innowacyjne podejście do procesu doradczego. Otwartość, rozwój, świeże spojrzenie i opieranie się na pozytywach to jej zdaniem klucz do sukcesu w pracy z drugim człowiekiem.