O Edu2day

#edu2day to część konferencji BeZee skierowana do młodzieży, na którą składają się:

  • KONKURS I KURS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
  • WARSZTATY
  • UDZIAŁ W PRELEKCJACH BEZEE

  • #edu2day to platforma, na której dialog prowadzą nauczycielki i nauczyciele oraz uczniowie i uczennice, a całość dzieje się w ramach międzynarodowej konferencji BeZee o nowych trendach edukacyjnych. #edu2day wysyła sygnał o potrzebie prowadzenia dialogu pomiędzy młodzieżą wypełniającą obowiązek szkolny, nauczycielami przekazującymi wiedzę i postawy, a także dyrekcją zarządzającą jednostkami edukacyjnymi.

    Nie ma szkoły bez głosu młodych – oto hasło przewodnie tegorocznej edycji projektu. Ci sami młodzi odpowiadają za naszą przyszłość, dlatego już teraz chcemy usłyszeć ich perspektywę i pomysły, które mogą zaistnieć, jeśli tylko będą mogły wybrzmieć. Pomiędzy młodymi ludźmi a nauczycielkami i nauczycielami stawiamy znak równości, podkreślając odpowiedzialność oraz współpracę. Po obu stronach.

    Zwycięzca konkursu edu2day 2019